Kontakt

Følg os:

Gislev er fællesskaber og forsamlinger

Gislev Forsamlingshus

PLADS TIL FESTER, FORSAMLINGER OG AKTIVITETER

BESTYRELSEN

Formand: Poul Kirkeskov

Næstformand: Ejner Nielsen

Kasserer: Jørgen Jørgensen

Bm: Birthe Sørensen

Bm: Else Larsen

Bm: Willy Clausen

Bm: Carsten Jensen

Bm: Klaus Sørensen

Bm: Niels Jensen

Suppleant: Jytte Frederiksen

Suppleant: Poul Jakobsen


Telefon:

4021 1297

Spørg og få svar

 
 
 
 

Gislev Forsamlingshus er rammen om dit arrangement